اخبار روز

ورود / عضویت

گروه‌های فشار چه کسانی هستند؟

گروه‌های فشار در افکار عمومی دارای چهار نقش اقتصادی، حقوقی، تخریبی و تبلیغاتی هستند این گروه‌ها به دو دسته سود طلب و آرمان‌گرا تقسیم می‌شوند.

یکسری گروه‌ها تحت عنوان گروه‌های فشار وجود دارند که افکار عمومی را تحت تاثیر قرار می‌دهند. گروه‌های فشار در افکار عمومی دارای چهار نقش اقتصادی، حقوقی، تخریبی و تبلیغاتی هستند این گروه‌ها به دو دسته سود طلب و آرمان‌گرا تقسیم می‌شوند.

برای مثال مافیای خودرو یک گروه فشار سودطلب است که منفعت اقتصادی‌اش اولویت دارد ولی اشخاصی که به سفارت انگلستان رفتند، گروه‌های فشاری هستند که به دلیل آرمان‌ها، باور‌ها، ارزش‌ها و اعتقاداتشان دولت‌هارا تحت فشار قرار می‌دهند تا جوری رفتار کنند که آنها می‌خواهند. درواقع هر عاملی که خارج از قوای سه‌گانه‌ی حکومت، رفتار حاکمیت را تحت تاثیر قرار دهد گروه فشار نام برده می‌شود؛ که به شکل پنهان و آشکار به افکار عمومی رسوخ می‌کنند تا افکار عمومی با آنها همراه شود.

اگر افکار عمومی برخلاف خواسته گروه‌های فشار باشد این گروه‌ها کارکرد خودشان را از دست می‌دهند؛ به همین دلیل گروه‌های فشار برای همراه کردن افکار عمومی با خود از تدابیر اقتصادی، حقوقی، تخریبی و تبلیغاتی استفاده می‌کنند که مهم‌ترین آن اقدامات تبلیغاتی و رسانه‌ای است.

دکتر احمد باصری، دوره رسانه و جنگ شناختی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *