اخبار روز

ورود / عضویت

معرفی کتاب زرسالاران یهودی و پارسی

کتاب زرسالاران یهودی و پارسی یکی از کتاب‌های اساسی در حوزه دشمن‌شناسی است که استاد محمدحسین فرج‌نژاد و دیگر استاد‌های فعال در این حوزه به مطالعه آن توصیه اکید کرده‌اند.
کتاب زرسالاران یهودی و پارسی

کتاب زرسالاران یهودی و پارسی به اهتمام عبدالله شهبازی تألیف گردیده است. این کتاب علی‌رغم بازخوردهای منفی که به دنبال داشت، یکی از کتاب‌های اساسی در حوزه دشمن‌شناسی است که استاد محمدحسین فرج‌نژاد و دیگر استاد‌های فعال در این حوزه به مطالعه آن توصیه اکید کرده‌اند.

عبدالله شهبازی

کتاب فوق در پنج جلد تألیف شده است و عنوان جلدش آیینه‌ تمام‌نمایی از محتوای آن است. عبدالله شهبازی، عبارت زرسالاری را هم معنای مفهوم پلوتوکراسی استفاده کرده است؛ پلوتوکراسی از واژه یونانی پلوتوس به معنای ثروت است و منظور از آن سروری مستقیم یا غیرمستقیم یک اقلیت ثروتمند و بهره‌مند یا نخبگان زرسالار بر تمامی جامعه است.

مؤلف کتاب زرسالاران در مقدمه کتاب می‌نویسد: «در این پژوهش زرسالاری دنیای امروز را دارای ساختاری دودمانی یافته‌ام و لذا از آن با عنوان الیگارشی زرسالار نیز یاد کرده‌ام. در کاربرد واژه الیگارشی (به معنای نخبه‌سالاری دودمانی)، نه معادل فارسی آن، تعمد داشته‌ام. زیرا به گمان اینجانب معادل‌های فارسی گویای تمامی مختصات و ابعاد آن پدیده‌ای نیست که با این مفهوم شناخته می‌شود. بدین‌سان، ترکیب این دو واژه معنایی را می‌سازد که مورد نظر مؤلف است. کتاب زرسالاران یهودی و پارسی به بررسی سیر نفوذ در تاریخ و فرهنگ ملت‌های مسلمان به خصوص ایران پرداخته است.»

وی ادامه می‌دهد: «در متن كتاب، درباره اين پديده و سير بغرنج و طولانی پيدايش و تطور آن به تفصيل سخن گفته‌ام. ملخص كلام اينكه بر بنياد سنن و ميراث دوران جنگ‌های صليبی، در سده‌های شانزدهم تا نوزدهم ميلادی اتحاديه‌ای از خاندان‌های شريک و درگير در غارتگری‌های ماوراء بحار در غرب و مركز اروپا شكل گرفت. همين مجموعه بود كه زمام امور كمپانی هند شرقی بريتانيا را در دست داشت. در سده نوزدهم بزرگترن امپراتوری مستعمراتی تاريخ معاصر را بنياد نهاد.»

معرفی کتاب زرسالاران یهودی و پارسی

سر فصل‌های کتاب زرسالاران یهودی و پارسی

نویسنده کتاب در مقدمه اثر خود، سرفصل‌های جلد اول تا دوم را بدین‌گونه بیان می‌کند: «جلد نخست به دو مسأله بنيادين نظری در شناخت تاريخ معاصر ايران اختصاص دارد. اول، استعمار اروپايی، پيشينه و پيوند آن با تحولات جهانی به طور اعم و تحولات مشرق زمين به طور اخص.»
دوم، سير پيدايش و تكوين اليگارشی يهودی. در بخش سوم كه تمامی مجلد دوم را در بر می‌گيرد، به مسئله «اليگارشی يهودی و پيدايش زرسالاری جهانی» پرداخته‌ام.

شهبازی در ادامه توضیح می‌دهد: در جلد سوم بخشی به سير تحول و تكاپوهای اليگارشی زرسالار معاصر در سده نوزدهم ميلادی اختصاص دارد. در بخش ديگر به پديده تجارت جهانی ترياک در سده نوزدهم ميلادی، جايگاه برجسته آن در اقتصاد و سياست دنيای آن روز و نقش زرسالاری جهانی در اين پديده پرداخته‌ام.
بخش پايانی مجلد سوم «اليگارشی جهانی و دنياي امروز» نام دارد. اين بخش به معرفی برخی خاندان‌های مهم عضو اليگارشی جهانی معاصر، پيشينه و پيوندهای خويشاوندی، سياسی و مالی آنان اختصاص دارد.

استاد علوم سیاسی و پژوهش‌های تاریخی در جلد چهارم کتاب به پديده اليگارشی پارسی و مباحث مرتبط بـا آن می‌پردازد. در اين جلد علاوه بر آشنايی با تاريخچه اليگارشی پارسی و نقش آن در تحولات سده‌های اخير شبه‌قاره هند و منطقه، خاندان‌های برجسته عضو اين اليگارشی را نیز بیان خواهد کرد.

عبدالله شهبازی درباره جلد آخر کتاب می‌نویسد: در جلد پنجم کتاب به طور كامل به ايران پرداخته‌ام. بخش مهمی از آن بـه تكاپوهای اليگارشی زرسالار معاصر در ايران اختصاص دارد. در اين ميان تأكيد خاص بـر نقش اليگارشی يهودی و پارسی و كارگزاران و وابستگان ايرانی آنان اسـت. در كنار مباحث متنوع ديگر، بحثی مفصل درباره بانک شاهنشاهی ايران و انگليس و جايگاه برجسته آن در تحولات سياسی ايران ارائه خواهم كرد. بخشی مستقل را به كودتای ١٢٩٩ و صعود سلطنت پهلوی اختصاص داده‌ام.

پاراکتاب‌هایی از کتاب زرسالاران یهودی و پارسی 

نویسنده کتاب در جلد اول صفحه 433 درباره رابطه اردشیر ساسانی با یهودیان می‌نویسد: «رابطه اردشیر ساسانی با یهودیان خصمانه بود. راو اب‌ اریخا، که تا پنج سال پس از اردشیر زیست، در تلمود از صعود اردشیر ساسانی تصویری منفی به دست داده و از تخریب کنیسه‌های یهودیان به دست ایرانیان یاد کرده است. نویسندگان معاصر یهودی این سیاست اردشیر را به تعصب فراوان دینی او نسبت می‌دهند. این پذیرفتنی نیست. منشأ خصومت بنیانگذار دولت ساسانی با یهودیان بین‌النهرین را باید در پیوند دیرین الیگارشی یهود و اشرافیت روم جست‌وجو کرد.»

نگارنده کتاب زرسالاران یهودی و پارسی در صفحه 127 جلد دوم کتاب با اشاره به ارتباط زرسالار یهودی با حکمرانان اروپا می‌افزاید: «فردريک سوم، از خاندان هابسبورگ، در سال‌های ١٤٤٠-١٤٨٦ بـا نام “فرانتس چهارم” پادشاه آلمان و در سال‌های ١٤٥٢-١٤٩٣ امپراتور “روم مقدس” بود. او چنان يهوديان را در دربار خود به كار گرفت كه معاصرينش می‌گفتند بيشتر به “يهودی” شبيه است تا امپراتور “روم مقدس”. فردريک سوم با ايزابل و فرديناند، حكمرانان كاستيل و آراگون، معاصرست. فردريک سوم را شيفته جادوگری و طالع‌بينی توصيف كرده‌اند و ويل دورانت او را “منجم و كيمياگر” خوانده است. شايد راز پيوند او با يهوديان در همين باشد.»

کتاب زرسالاران یهودی و پارسی در سال 1377 به دست مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سياسی برای اولین بار به چاپ رسید و در کتاب‌فروشی‌های کشور توزیع شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *