اخبار روز

ورود / عضویت

آغاز اولین مفهوم جنگ اطلاعاتی

هرکس دانش بیشتری از رقیب کسب می‌کرد پیروز نبرد بود، از همین نقطه واژه‌ای به نام جنگ اطلاعاتی به وجود آمد.

اواسط قرن بیستم، بعد از آنکه دعوای فرهنگی در غرب به صورت جدی دنبال می‌شد و فرهنگ از مدرنیسم به پست مدرنیسم انتقال پیدا کرد؛ جنگ فرهنگی نیز معنا بخش شد، که بیشتر یک تقابل فرهنگی بدون ابزار‌های رسانه‌ای بود.

پس از این دوران نظریات محاسباتی و اطلاعاتی، بسیار جدی و دارای اهمیت شدند، هرکس دانش بیشتری از رقیب کسب می‌کرد پیروز نبرد بود. از همین نقطه واژه‌ای به نام جنگ اطلاعاتی به وجود آمد. جنگ اطلاعاتی اهمیت زیادی در فرایند جنگ‌ها داشته است.

البته منظور ما از شروع جنگ اطلاعاتی در قرن بیستم، زمانی است که این واژه در مفهومی که درحال حاضر استفاده می‌شود به کار رفته است؛ در صورتی که قبل از آن هم این جنگ‌ها بوده‌اند.

حتی در زمان پیامبر(ص) نیز عملیات روانی وجود داشته است و قابل بحث است؛ از جمله کاری که معاویه کرد و یا ایجاد خندق. درواقع ما زمان ایجاد مفاهیم و اصطلاحاتی که در غرب به وجود آمده را مورد بحث قرار دادیم؛ درحالی که شما وقتی مفهوم را فهم می‌کنید می‌بینید که در تاریخ مصداق‌های زیادی از آن مفهوم وجود دارد.

دکتر رفیع‌الدین اسماعیلی، دوره رسانه و جنگ شناختی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *