اخبار روز

ورود / عضویت

معرفی کتاب گفتمان صهیونیستی

کتاب گفتمان صهیونیستی پژوهشی نظری – مقایسه‌ای نوشته دکتر عبدالوهاب محمد المسیری که توسط سید مرتضی حسینی فاضل به ترجمه رسیده است.
گفتمان صهیونیستی

کتاب گفتمان صهیونیستی

گفتمان اصطلاح‌شناسی از مباحثی است که امروزه در ادبیات سیاسی کاربرد فراوانی یافته است. اهل نظر بر آن‌اند که برای فهم بهتر یک اندیشه و یا جنبش سیاسی باید به حوزه گفتمانی آن با دقت نگریست.

کتاب گفتمان صهیونیستی - دکتر عبدالوهاب المسیری

دکتر عبدالوهاب محمد المسیری در مسیر شناخت صهیونیسم به این حوزه اهتمام ویژه‌ای داشته است و در کتاب «فی الخطاب و المصطلح الصهیونی» موارد ذیل را به خوبی واکاوی کرده است:

 1. معرفی انواع گفتمان در حوزه شناخت و مبارزه با صهیونیسم و نقد علمی هر گفتمان
 2. شناساندن ویژگی‌های اصطلاحات غربی – صهیونیستی
 3. بررسی ابعاد گفتمان نیرنگ‌آمیز صهیونیستی و رمزگشایی از آن
 4.  تببین ویژگی‌های اصطلاحات یهود و یهودیت‌ستیزی
 5. بیان راهبردهای مبارزه با روند جعل اصطلاحات صهیونیستی

نویسنده هدف خود را از نگارش این پژوهش ایجاد آگاهی نسبت به مسأله اصطلاحات صهیونیستی عنوان کرده است و در بخش مقدمه کتاب می‌گوید:«این پژوهش مقدماتی در صدد تجزیه تمامی اصطلاحات صهیونیستی نمی‌باشد بلکه تلاش می‌کند روشی را برای تجزیه و تحلیل اصطلاحات ارائه نماید و در کنار آن به عنوان مثال به برخی اصطلاحات اساسی نیز پرداخته است. اگر این پژوهش بتواند نسبت به مساله اصطلاحات صهیونیستی ایجاد آگاهی نماید به هدف خود رسیده است.»

گفتمان صهیونیستی

«کتاب گفتمان صهیونیستی پژوهشی و نظری – مقایسه‌ای» که به دست سیدمرتضی حسینی فاضل به ترجمه رسیده است شامل ۱۲فصل است که عبارتند از:

 • فصل اول: گفتمان عملی و گفتمان تفسیری
 • فصل دوم: اصطلاحات غربی صهیونیستی
 • فصل سوم: گفتمان نیرنگ‌آمیز صهیونیستی
 • فصل چهارم: رمزگشایی از گفتمان نیرنگ‌آمیز صهیونیسم
 • فصل پنجم: صهیونیسم درهم آمیختگی دلالتی و مسأله‌داری تعریف
 • فصل ششم: قومیت یهود و دیگر اوهام
 • فصل هفتم: وحدت و هویت یهودی
 • فصل هشتم: ملت یهودی یا گروه‌های یهودی؟
 • فصل نهم: تاریخ یهود یا تاریخ گروه‌های یهودی
 • فصل دهم: اصطللاحات یهود و یهودیت‌ستیزی
 • فصل یازدهم: شکستن انحصار صهیونیستی در حوزۀ اصطلاح‌سازی
 • فصل دوازدهم: باز نایستادن روند جعل اصطلاحات صهیونیستی

متون صهیونیستی افشاکنندۀ چهرۀ واقعی صهیونیسم

گفتمان صهیونیسم

دکتر عبدالوهاب محمد المسیری در صفحۀ ۸۴ و ۸۵ با بیان اینکه پژوهشگر باید پیوسته از واژه «شهرک‌نشین» «استعماری» و یا «اشغالگر» استفاده کند چون این اصطلاحات یادآور حقیقت و بنیان اصلی این رژیم می‌باشد، می‌گوید: «از آسان‌ترین راه‌ها برای رمزگشایی از گفتمان صهیونیسم یافتن متون صهیونیستی است که چهرۀ واقعی صهیونیستی را نشان می‌دهد.

این متن‌ها در نوشته‌های منتشر شده قبل از برپایی حکومت صهیونیستی، به ویژه در نوشته‌های صهیونیست‌هایی که به آن‌ها افراطی گفته می‌شوند مانند جابوتنسکی و شارون به وفور یافت می‌شود. اصطلاحات صهیونیستی تلاشی است برای پوشش گذاشتن بر کشتارهای صهیونیستی و روند اشغالگری این رژیم؛ بنابراین لازم است به واقعیت استناد کنیم؛ پس باید به رفتار صهیونیستی و واقعیتی که با هجوم آنان به این سرزمین شکل گرفته‌اند اشاره کنیم.»

نوع نگاه صهیونیست‌ها به تاریخ و مسأله تاریخ یهود

با مراجعه به فصل نهم کتاب گفتمان صهیونیستی با عنوان «تاریخ یهودی یا تاریخ‌های گروه‌های یهودی» به این پی می‌بریم که نوع نگاه صهیونیست‌‎ها به تاریخ از دو عنصر اصلی عقیدتی و تاریخی نشأت می‌گیرد که در صفحه ۲۱۳ نویسنده این گونه ذکر می‌کند:‌ «یکی حول‌گرایی یهودی است که عناصر مطلق و نسبی را در آمیخته و ملت یهود را ملتی مطلق نموده است و دیگری تجربه تاریخی یهودیان شرق اروپا به عنوان گروهی کارکردی؛ این تجربه در ایجاد بنیان واقعی یا تاریخی برای نگاه صهیونیسم به تاریخ یهود به عنوان وجودی مستقل از تاریخ عمومی محیط بر آنان شده است. این نیز موجب بروز اصطلاحاتی شده است که در آن گرایش محوری صهیونیستی را پنهان کرده‌اند.

اصطلاح «تاریخ یهود» در نوشته‌های صهیونیستی و غربی و نوشته‌های عربی متأثر از آن به تواتر می‌آید. در این اصطلاح وجود تاریخی مستقل برای یهودیان از تاریخ تمامی ملل و امت‌ها لحاظ می‌شود و برای آن مراحل و دوره‌های مستقل قوانین خاص و مراحل تطور در نظر گرفته می‌شود. این تاریخ تنها یهودیان را در بر می‌گیرد و با عناصر منحصر به آنان در تعامل می‌باشد. از مهم‌ترین عناصر دین و برخی حالت‌های بی‌نظیر اجتماعی است.»

شکستن انحصار صهیونیستی در حوزۀ اصطلاح‌سازی

دکتر المسیری در صفحۀ ۲۵۹ اشاره می‌کند که نباید اجازه دهیم صهیونیست‌ها جعل اصطلاحات را در انحصار خود درآورده آن‌ها را به نفع خود نامگذاری کنند و سپس تعیین مقوله‌های نهان در گفتمان تحلیلی را در اختیار گیرند. باید این انحصار صهیونیستی را با تجزیه و ترکیب اصطلاحات کشف کنیم و خود اصطلاحات جدید را تولید کنیم تا بتوانیم از پدیده‌‌ها با نام واقعی آن‌ها یاد کنیم و زوایایی از پدیدۀ صهیونیسم را که بر پنهان بودنشان پافشاری می‌شود، بشناسیم.

کتاب گفتمان صهیونیستی پژوهشی نظری – مقایسه‌ای در چاپ اول با تیراژ ۲۰۰۰ به وسیلۀ انتشارات زمزم هدایت و ویراستاری محمد نصیری در سال ۱۳۸۶ تهیه و تدوین شد.

بیشتر بخوانید:

کتاب گفتمان صهیونیستی کتاب گفتمان صهیونیستی کتاب گفتمان صهیونیستی کتاب گفتمان صهیونیستی کتاب گفتمان صهیونیستی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *